Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả cá nhân có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật. Việc quyết toán thuế đúng hạn và đầy đủ giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật thuế và tránh các vi phạm dẫn đến phạt nợ. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về quy trình quyết toán thuế TNCN, giúp bạn hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng và chính xác.

Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

1. Đối tượng thực hiện quyết toán thuế TNCN:

 • Cá nhân trực tiếp quyết toán:
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả thay cho mình.
  • Cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, cho thuê tài sản, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản…
  • Cá nhân có thu nhập từ nước ngoài.
 • Cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán:
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả thay cho mình.

2. Thời hạn quyết toán thuế TNCN:

 • Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán: Tháng 4 năm sau năm tính thuế.
 • Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán: Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập.

3. Hướng dẫn quy trình quyết toán thuế TNCN:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến thu nhập và các khoản khấu trừ.
 • Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

Bước 2: Kê khai số thuế TNCN:

 • Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan để xác định số thu nhập chịu thuế, các khoản khấu trừ và số thuế TNCN phải nộp.
 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin vào Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm… (Mẫu NA01-TT).

Bước 3: Nộp hồ sơ quyết toán thuế:

 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi quản lý thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán.
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán.

Bước 4: Nộp thuế TNCN (nếu có):

 • Nộp số thuế TNCN còn lại (sau khi đã khấu trừ thuế đã nộp trong năm) tại cơ quan thuế hoặc qua ngân hàng theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

4. Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN:

 • Nên chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.
 • Kiểm tra kỹ thông tin khai báo trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế.
 • Lưu giữ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

5. Công cụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN:

Hiện nay, có nhiều công cụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN online giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức, ví dụ như phần mềm Misa, Amis…

Kết luận:

Quyết toán thuế TNCN là nghĩa vụ quan trọng của mỗi cá nhân. Hy vọng những thông tin chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn hoàn thành nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng và chính xác.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về quyết toán thuế TNCN tại: https://gdt.gov.vn/