Chặng đường phát triển

Tầm nhìn - sứ mệnh

Là nhà cung cấp dịch vụ thuê lại lao động có hệ sinh thái hướng đến gia tăng chất lượng nguồn lực cho khách hàng tại Việt Nam.

Tầm nhìn của K-Outsourcing

Cung cấp giải pháp hiệu suất tối ưu về nguồn lực cho doanh nghiệp và mang lại lợi ích lớn nhất cho người lao động.

Sứ mệnh của K-Outsourcing

TỐC ĐỘ – HIỆU QUẢ – CHÍNH TRỰC

Giá trị cốt lõi của K-Outsourcing

Liên hệ ngay