DỊCH VỤ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Dịch vụ cho thuê lại lao động là dịch vụ mà bên nắm giữ lao động sẽ có một số lượng hàng trăm/nghìn lao động có sẵn hoặc tuyển thêm theo yêu cầu sau đó cho bên khách hàng thuê lại để triển khai các hoạt động cho doanh nghiệp khách hàng.

Cụ thể ở đây, KOS (bên nắm giữ lao động) sẽ đại diện cho người lao động ký hợp đồng cho thuê lao động với công ty cần thuê (quý khách hàng) và chịu toàn bộ trách nhiệm về việc tuyển dụng, đào tạo, bảo hiểm xã hội,… cho người lao động. Đối tượng lao động chính của KOS gồm 2 mảng: Công nhân cho Doanh nghiệp FDI & Nhân sự ngành Tài chính – Ngân hàng.

Dịch vụ cho thuê lao động nhằm đảm bảo nguồn lực đủ cho một phần hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Đây là một xu hướng mới và đang trở nên gần như bắt buộc với thị trường do những ưu điểm nổi bật của mình.

Liên hệ ngay