Những điều cần biết về “Lý lịch tư pháp”

Lý lịch tư pháp là một vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là khi họ cần xin việc làm, đi du học hoặc tham gia các hoạt động khác đòi hỏi sự minh bạch về quá khứ hình sự. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất về lý lịch tư pháp, bao gồm:

1. Lý lịch tư pháp là gì?

Lý lịch tư pháp là bản ghi chép về các án tích hình sự của một cá nhân, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Lý lịch tư pháp là bản ghi chép về các án tích hình sự của một cá nhân, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Lý lịch tư pháp là bản ghi chép về các án tích hình sự của một cá nhân, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp

Theo quy định của pháp luật, những đối tượng sau đây thuộc diện quản lý lý lịch tư pháp:

 • Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam hoặc Tòa án nước ngoài.
 • Người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật.
 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản đã có hiệu lực pháp luật.

3. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định của pháp luật, những cá nhân và tổ chức sau đây có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

 • Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam.
 • Cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

4. Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp

Nội dung của Phiếu lý lịch tư pháp phụ thuộc vào loại phiếu được cấp (số 1 hoặc số 2) và tình trạng của cá nhân được cấp phiếu.

4.1. Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bao gồm các thông tin sau:

 • Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích:
  • Đối với người không bị kết án: Ghi “không có án tích”.
  • Đối với người đã được xóa án tích: Ghi “không có án tích” và thông tin về việc xóa án tích.
  • Đối với người được đại xá: Ghi “không có án tích” và thông tin về việc đại xá.
 • Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:
  • Đối với người không bị cấm: Ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”.
  • Đối với người bị cấm: Ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm và thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

4.2. Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao gồm các thông tin sau:

 • Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích:
  • Đối với người không bị kết án: Ghi “không có án tích”.
  • Đối với người đã bị kết án: Ghi đầy đủ thông tin về các án tích, bao gồm thời điểm bị kết án, số bản án, Tòa án đã tuyên án, tội danh, hình phạt, v.v.

Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

  • Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
  • Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

5. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Thông tư số 244/2015/TT-TTCP của Bộ Tư pháp. Theo đó, cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Nộp hồ sơ: Hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Giấy tờ chứng minh nhân thân (bản gốc và bản sao);
  • Giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức);
  • Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
 • Nộp lệ phí: Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Nhận Phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp được cấp sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ và lệ phí hợp lệ.

6. Trường hợp được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, một số trường hợp được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bao gồm:

 • Người có công với cách mạng;
 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/1/1945;
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Liệt sĩ, người được hưởng chế độ như liệt sĩ;
 • Người khuyết tật nặng;
 • Hộ nghèo.

7. Một số lưu ý khi nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp

 • Hồ sơ nộp phải đảm bảo đầy đủ, chính xác và hợp lệ.
 • Đơn đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu.
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân phải còn hiệu lực sử dụng.
 • Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được nộp theo quy định.

8. Thông tin liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết về lý lịch tư pháp, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương nơi bạn cư trú hoặc truy cập website của Bộ Tư pháp.

Mẫu Lý lịch tư pháp số 1: Tải ở đây

Mẫu Lý lịch tư pháp số 2: Tải ở đây